หลักสูตร SE101 ธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้น

SE101@U_Poster_KU_Qr-02

ท่านใดที่กำลังสนใจศึกษาเกี่ยวกับ Social Enterprise หรือธุรกิจเพื่อสังคม ห้ามพลาดหลักสูตรนี้!
.
“SE101 ธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้น” ภายใต้โครงการ SE101@University จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด เริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคมของตัวเองได้แน่นอน

รายละเอียดหลักสูตร: เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการรู้จักหรือต้องการเริ่มสร้างธุรกิจเพื่อสังคมของตนเองเพื่อพัฒนาธุรกิจและระบบนิเวศขององค์กรเพื่อสังคม

จุดประสงค์: เพื่อบ่มเพาะและเตรียมความรู้เบื้องต้นอย่างครอบคลุมในด้านธุรกิจเพื่อสังคมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปที่สนใจในธุรกิจเพื่อสังคม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมในอนาคต

คุณสมบัติผู้เรียน: เป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่อง “ ธุรกิจเพื่อสังคม ” และสามารถเข้าเรียนได้ตลอดหลักสูตร

วันและเวลาบรรยาย :

  • เวลา 9.00 – 16.00 น. ในวันเสาร์ – อาทิตย์ จำนวน 5 สัปดาห์
  • เริ่มสัปดาห์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2562 – 15 กันยายน พ.ศ.2562

สถานที่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน: 1,500 บาท

จำนวนที่เปิดรับ: 40 คน

วิธีการสมัคร
1. แสกน QR Code จะพบลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “SE101 ธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้น” กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รอโทรศัพท์คอนเฟิร์มจากทางเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนหลักสูตร
3. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการชำระเงิน และนำไปชำระที่ธนาคารทหารไท
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน ส่งมาที่ e-mail Nancnapass@gmail.com โดยให้ใส่หัวข้อว่า “ชำระเงินอบรม SE101” พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุลของผู้สมัคร
5. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยจะได้รับ e-mail ตอบกลับจากทางคณะผู้จัด เพื่อยืนยันสิทธิ์

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

Share