วิชาที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม กับคอร์สเรียนจาก TU Gen Next Academy

TU GenNext

โครงการ TU Gen Next Academy หรือธรรมศาสตร์ตลาดวิชาการ เป็นโครงการที่ให้ทุกคนสามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามเจตจำนงของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้และการศึกษาได้

โดยรูปแบบของการเรียนนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบคือ

  • เรียนร่วมกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ในห้องเรียน
  • เรียนออนไลน์
  • เรียนแบบคอร์สอบรมระยะสั้น

โดยวิชาที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมนั้นมีด้วยกันหลากหลายวิชา อาทิ

1.  LF009 เครื่องมือสำหรับผู้นำองค์กรภาคสังคม

ในวิชานี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่จะช่วยให้การเป็นผู้นำในองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคม ต้องจัดการการทำงานอย่างไร เช่น การตั้งเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์กร

2.  LF018 & LF019 การออกแบบชุมชนเพื่อการเรียนรู้ / การออกแบบชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

เนื่องจากชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการทำงานในหลายๆด้าน ทั้ง 2 วิชานี้จะช่วยให้การทำงานกับชุมชนนั้นเป็นระบบ มีความกลมเกลียวกัน และยังช่วยให้สามารถสร้างไอเดียการทำธุรกิจเพื่อสังคมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชุมชนนั้นๆได้อีกด้วย

3.  MBI602 Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

วิชาที่จะสอนให้ทุกท่านได้รู้จักเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยให้องค์กรนั้นสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ๆให้กับสังคมได้

4.  MBI609 OKR and Performance Management โอเคอาร์และระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่กำลังเป็นที่นิยมของเหล่าองค์กรชั้นนำของโลกในการทำงานที่จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้มุ่งสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างง่ายดาย

นี่เป็นเพียงตัวอย่างวิชาที่โครงการเปิดสอนในช่วงนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมหรือแม้แต่ผู้ที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อปูทางสู่การทำงานเพื่อสังคมได้

สำหรับรายวิชา LF สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 เมษายน 2563 และสำหรับวิชาอื่นๆที่น่าสนใจสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ TU Gen Next Academy

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://gennext.tu.ac.th/ หรือ Facebook เพจ ธรรมศาสตร์วิชาการ

Share