สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ร่วมเปิดตัว “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย”

SE Thailand and TRBN

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นวันคิกออฟสำหรับการเปิดตัว “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย” โดย ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้นำ 10 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมงานการเปิดตัวเครือข่าย TRBN อย่างเป็นทางการและมีการจัดสัมมนา “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน”

ทั้งนี้ องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง “ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย” ประกอบด้วย

  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
  • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
  • สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)
  • SB ประเทศไทย
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันนี้ถึงเวลาของประเทศไทย ในการผนึกกำลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตกันอย่างยั่งยืน ภายใต้การทำงานของ “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย” (Thailand Responsible Business Network:TRBN) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญได้ต่อยอดมาจากโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมา ภิบาล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

#ThailandResponsibleBusinessNetwork
#TRBN #เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย

Share