เชิญเข้าร่วมงาน SE Thailand Roadshow ภายใต้หัวข้อ “คนกู้โลกต้องอยู่ได้”

SE Thailand Roadshow Poster

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) เชิญผู้ประกอบการทางสังคมและผู้ที่สนใจเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นด้วยธุรกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมงาน สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมสัญจร (Roadshow) ภายใต้หัวข้อ  “คนกู้โลกต้องอยู่ได้”

พบกับกิจกรรมมากมายภายในงานที่จะทำให้คุณ…

 1. ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมว่าจะมีส่วนช่วยทำให้สังคมดีขึ้นได้อย่างไร พร้อมได้มุมมองในการสร้างและพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้ประสบความสำเร็จ
 2. ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้คุณได้เข้าใจสิทธิประโยชน์และเนื้อหาของกฎหมายที่สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างง่ายๆ
 3. ได้รับคำปรึกษาในการขอรับการรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และข้อสงสัยอื่นๆที่คุณมีเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้กิจกรรม SE Clinic 
 4. สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมได้ภายในงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้ประกอบการทางสังคมไปด้วยกัน

กำหนดการโดยย่อ

 • ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม “My Voices are Heard” เพื่อสำรวจความต้องการของธุรกิจเพื่อสังคมในแต่ละท้องถิ่น
 • ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคม และประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
 • เวทีแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจเพื่อสังคมในหัวข้อ “From Zero to Hero จากศูนย์สู่ธุรกิจเพื่อสังคม” โดยนักธุรกิจเพื่อสังคมมากประสบการณ์
 • เสวนาเรื่อง “Together We Grow – จากความร่วมมือสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้อยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน”
 • SE Fact & Myth: สรุปสาระสำคัญจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 และการขอรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
 • ช่วงอภิปรายซักถามสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
 • ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และกิจกรรม Networking
 • กิจกรรมให้คำปรึกษากับ SE Clinic
  (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกำหนดการในแต่ละภาคได้ที่ facebook.com/sethailandorg)

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

 • ภาคเหนือ – จ. เชียงใหม่
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ณ Center for Social Impact, มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ภาคอีสาน – จ. อุดรธานี และ จ. นครราชสีมา
  วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ณ Esan Social Collaboration, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  วันที่ 9 สิงหาคม 2562
  เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ณ ศูนย์ SEDA, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ภาคกลาง – กทม.
  วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  (ณ ห้อง Library, dtac house ชั้น 32 อาคารจตุรัสจามจุรี)
 • ภาคใต้ – จ. สงขลา
  วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ณ ศูนย์การเรียนรู้ THO co-creation อ. เมือง จ. สงขลา

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในธุรกิจเพื่อสังคม อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม (Social Impact) หรือคุณกำลังทำธุรกิจเพื่อสังคมอยู่ แต่ต้องการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นไปอีก เราอยากเชิญคุณมาเจอกันภายในงานเพื่อร่วมพบปะกับกลุ่มคนที่มีใจรักในธุรกิจเพื่อสังคมเหมือนๆกัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ http://bit.ly/SEThailandRoadshow 

Share