ชวนมาร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 (เชียงใหม่)

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น 15 ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี2566 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมกับ ศูนย์ CSI (Center for Social Impact) มหาวิทยาลัยพายัพ

สมัครด่วน วันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 มิถุนายน 2566
กำหนดการอบรม วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรม SE Incubation Intensive Program ตลอดระยะเวลา 3 วันในหัวข้อต่อไปนี้

  • การจัดทำและพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคม
  • การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
  • การจัดการผลลัพธ์ทางสังคม
  • สิทธิประโยชน์และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
  • เทคนิคการนำเสนอธุรกิจเพื่อสังคม (SE Pitching)

สิทธิพิเศษของผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ

ฟรี !! บริการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมจาก สวส.
การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคม
ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ (สนับสนุนที่พัก อาหาร)

สถานที่อบรม : โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

Share