สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กำหนดจัดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอเชิญผู้ประกอบการทางสังคมที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา “ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
.
🗓 ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
 เวลา 8.30 – 12.30 น.
📍 ห้องประชุม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

พบกับผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ที่จะมาพูดคุยกันในประเด็น
▪️ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม
▪️ แนวทางการระดมทุนสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม
▪️ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ทางผู้จัดงานเปิดให้ผู้ประกอบการทางสังคมที่สนใจเข้าร่วม โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่: http://bit.ly/se-agenda

Share