เปิดตัว “SDG500” แพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเงินทุนกว่า 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

SDG500-logo-lockup-v2-Copy

เกิดความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และ ธุรกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ในการประกาศเปิดตัว SDG500 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนแรกที่จะมาช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย เริ่มต้นด้วยเงินทุนกว่า 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

แพลตฟอร์มการลงทุนนี้จะนำกลไกการปล่อยกู้เงิน และการเปิดระดมทุนโดยการขายหุ้นต่อสาธารณชนมาใช้เป็นเครื่องมือในการอุดช่องว่างทางการเงินของธุรกิจระยะเริ่มต้น (Seed stage) และระยะเติบโต (Growth stage) ให้แก่ธุรกิจหลายร้อยแห่งในระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) และตลาดชายขอบ (Frontier market) ที่ผู้ประกอบการในตลาดเหล่านี้มักถูกจำกัดการเติบโต เพียงเพราะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำเป็นได้  โดยพันธมิตรในการร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มมี ดังนี้ กองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, International Trade Center, กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD), CARE, Smart Africa, Stop TB Partnership และ Bamboo Capital Partners นอกจากนี้ ยังมี IDB Lab ของ Inter-American Development Bank  ที่สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเช่นกัน

สำหรับการจัดการกองทุน SDG500 จะมีการลงทุนใน 6 ประเภทธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่มีการส่งเสริมการจ้างงานผู้หญิงโดยกองทุนเหล่านี้จะบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนของ Bamboo Capital Partners โดยใช้ตราสารหนี้และตราสารทุนเป็นเครื่องมือในการลงทุนในธุรกิจระยะเริ่มต้น (Seed stage) ธุรกิจที่ต้องการระดมทุนในระดับ Series A และ Series B หลายร้อยแห่งในตลาดเกิดใหม่และตลาดชายขอบดังที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้น

ล่าสุดได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ภายในการประชุมย่อยหัวข้อ “ SDG500 Roundtable” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปี World Economic Forum  ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดย Jean-Philippe de Schrevel ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Bamboo Capital Partners ได้แสดงความเห็นว่า “การเปิดตัว SDG500 เป็นก้าวสำคัญในการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ (Impact Investment)  เราไม่เคยเห็นความร่วมมือกันจากทางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับใหญ่ขนาดนี้มาก่อน เพราะช่องว่างทางการเงินของธุรกิจในระยะเริ่มต้นเป็นเรื่องจริงและเป็นอุปสรรคใหญ่ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิภาคที่ยากจนที่สุดและด้อยพัฒนาที่สุดของโลกให้ดีขึ้นได้  เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการขยายการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้จะทำให้เราสามารถบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  และเข้าใกล้สู่อนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืนสำหรับทุกคน”

 

ขอบคุณที่มา : Bamboo Capital Partners

Share