Saturday School Student Support Season 5 – Self Exploration

Saturday School Student Support Season 5 - Self Exploration

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Saturday School Student Support Season 5 – Self Exploration” สำรวจตัวตนเพื่อวางแผนสู่อนาคต โครงการนี้จะช่วยให้รู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น ค้นพบความสนใจหรือความถนัด และช่วยกำหนดเป้าหมายหรือวางแผนการพัฒนาตนเองผ่านการพูดคุยกับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์และกิจกรรมของ Saturday School


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ที่อยากเข้าใจตัวเองมากขึ้น และนำสิ่งที่ได้ค้นพบไปใช้วางแผนอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อ การพัฒนาตัวเองไปสู่สายอาชีพ หรือการพัฒนาทักษะด้านอื่น


ตัวอย่างกิจกรรม
  1. กิจกรรมค้นหาตัวเอง เราชอบอะไรและถนัดเรื่องไหน
  2. กิจกรรมคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อนำสิ่งที่ค้นพบไปใช้วางแผนอนาคต
  3. กิจกรรมแนะแนวโดยเมนเทอร์จากหลากหลายสาขาอาชีพ

สิ่งที่จะได้รับ
  1. ได้รู้จักและเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งเข้าใจตัวเองมากขึ้น
  2. ได้วางแผนอนาคตจากความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองภายใต้โอกาส ข้อจำกัด และสภาพแวดล้อม
  3. ได้รู้ช่องทางหาข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเป้าหมายในอนาคต

รูปแบบการจัดกิจกรรมและระยะเวลาโครงการ
  • จัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า) ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
  • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 10 กันยายน 2565
  • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 เมษายน และประกาศผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ต้า (083-015-6555) หรือ เบล (089-611-7282)


ขอบคุณที่มา: Saturday School

Share