ขอเชิญชวนคุณครูมาร่วมเวิร์กช็อป โครงการ “ครูชวนแยก” โดย มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

Recycling Education ครูชวนแยก
เปิดรับสมัคร “ครูชวนแยก” ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างโลกที่ยั่งยืน
เข้าร่วมเวิร์กช็อปหลักสูตร Recycling Education ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับขยะและเข้าใจถึงพลาสติกประเภทต่างๆ และการคัดแยกที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation)ขอชวนคุณครูมาร่วมเวิร์กช็อปเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนด้วยเนื้อหาระดับโลกจาก Indorama Ventures ไปด้วยกัน
มีวันและเวลาร่วมกิจกรรม ดังนี้
 วันที่ 10 มิ.ย. 66 : กิจกรรมปฐมนิเทศ 1 ชั่วโมง (Online)
 วันที่ 17 มิ.ย. 66 : กิจกรรมเวิร์กช็อปหลักสูตร Recycling Education 1 วัน (Onsite)
 วันที่ 17 มิ.ย. – 31 ก.ค. 66 : กิจกรรมทำ TikTok Challenge ร่วมกัน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณครูระดับชั้นประถม – มัธยม ที่มีบัญชี TikTok ของตัวเอง เข้าใจพื้นฐานการทำคลิปวิดีโอใน TikTok ได้
2. สะดวกเข้าร่วมเวิร์กช็อปตามวันและเวลาที่ระบุ
เงื่อนไขการเข้าร่วมเวิร์กช็อป
1. นำความรู้จากการโครงการไปถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียน จำนวนอย่างน้อย 75 คน ในรูปแบบการสอนที่คุณครูสามารถออกแบบกระบวนการได้เอง
2. โพสต์คลิป TikTok 1 คลิปต่อสัปดาห์ ตามโจทย์ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566
ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปจะได้รับ
 1. แนวทางจัดการเรียนรู้แบบใหม่ พร้อมเครื่องมือที่นำไปใช้ในห้องเรียนได้เลย
 2. พบเพื่อนครูจากต่างโรงเรียน มีพื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย แชร์ประสบการณ์
 3. เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมเวิร์กช็อป
 4. สื่อการเรียนรู้ด้านการรีไซเคิล จาก บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลพลาสติก PET
 5. สนับสนุนค่าเดินทางมาร่วมเวิร์กช็อป ครั้งละ 500 บาท
 6. เงินรางวัลจากการทำ Challenge ใน TikTok จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่
  *  รางวัลที่สุดของ Engagement : ยอดกดไลค์ ยอดวิว ยอดแชร์
  *  รางวัลที่สุดของ Creativity : ความคิดสร้างสรรค์ในการทำคลิปวิดีโอ
  *  รางวัลที่สุดของ Knowledge/Educate : ความรู้และเนื้อหาเรื่อง Recycle ครบถ้วนสมบูรณ์
เปิดรับเพียง 20 คนเท่านั้นจากทั่วประเทศไทย
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 มิถุนายน 2566
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ขอบคุณที่มา : Saturday School
Share