SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023

ระยะการเติบโตของ SE ที่ Sasin Bangkok Business Challenge  สนับสนุนประเภท: สมาคม

  • Sasin Bangkok Business Challenge  เป็นการแข่งขันฯ ที่เฟ้นหาสุดยอดทีม Startup พัฒนาแผนธุรกิจ กับการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 จัดโดย บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC และ Sasin School of Management ที่พร้อมเปิดรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก ทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ที่มีไอเดียธุรกิจนวัตกรรม และสุดยอดแผนธุรกิจเพื่อตอบโจทย์สังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน
  • การแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin การแข่งขันเวทีนี้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปี 2002 ถือเป็นการบุกเบิกในการจัดการแข่งขัน Startup ภาคภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยปีนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมสร้างอนาคตผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Planting the Seeds of Innovation”

ประเภทการสนับสนุน SE ของ Sasin Bangkok Business Challenge

Share