เชิญร่วมโครงการ Saphan Digital โดย Google กระทรวงพาณิชย์ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Saphan Digital 2020

Google ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งพันธมิตรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ โดยได้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรีสำหรับผู้ประกอบการ (SMEs) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัล ในด้านต่างๆ และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยตัวเองโดยผ่าน 3 หัวข้อหลักได้แก่

  • เครื่องมือดิจิทัลเรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยธุรกิจให้มีตัวตนและเติบโตบนโลกออนไลน์
  • ความรู้ในการทำธุรกิจเบื้องต้นและทักษะดิจิทัลเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลร่วมกันระหว่างผู้ร่วมเรียน ทั้งผู้ประกอบการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างลึกซึ้ง

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ Saphan Digital จัดทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และให้ความรู้ โดยจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรี ให้ผู้ประกอบการ (SMEs), องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร (NGOs) และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เรียนรู้เทคนิค การใช้เครื่องมือดิจิทัลในด้านต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ทุกคนสามารถนําไปเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ องค์กร ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ของตนเองได้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจและดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ องค์กร ตลอดจนต่อยอดความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างอาชีพและสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนของโครงการมีอะไรบ้าง

สำหรับบุคคลทั่วไป

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

2.รับฟังการอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบ
3.ร่วมลงมือปฏิบัติงานจริงกับ SMEs หรือ NGOs
4.จบโครงการ และรับใบประกาศนียบัตร

สำหรับ ผู้ประกอบการ (SMEs) และ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร (NGOs)

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

2.รับฟังการอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบ
3.ลงทะเบียนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในธุรกิจหรือองค์กรที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง
4.สร้างโจทย์เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ลงมือปฏิบัติงานจริง

คุณจะได้รับอะไรจากโครงการนี้

โครงการนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

1. เครื่องมือดิจิทัล: เรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยธุรกิจมีตัวตนและเติบโตบนโลกออนไลน์

2. ความรู้ในการทำธุรกิจเบื้องต้นและทักษะดิจิทัล: เรียนรู้แนวคิดและวิธีเริ่มทำธุรกิจเบื้องต้น พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประสบการณ์จริง: เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ในการใช้เครื่องมือดิจิทัล ร่วมกันระหว่างผู้ร่วมเรียน ทั้งผู้ประกอบการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และประชาชนทั่วไป ทำให้มีความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างลึกซึ้ง และเมื่อจบโครงการ นอกจากคุณจะได้ทั้งความรู้ทางด้านต่างๆทางดิจิทัลแล้ว คุณยังจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางโครงการอีกด้วย

โครงการนี้มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ

ปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่

ปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้ารับฟังการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลได้ แต่จะไม่สามารถเข้าร่วมรับการปฏิบัติงานจริงกับทางโครงการได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่นี่

Share