มูลนิธิสัมมาชีพเปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวด “รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” ประจำปี 2566

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

มูลนิธิสัมมาชีพ ได้เปิดรับสมัครวิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ่ม องค์กรชุมชน ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ โดยยึดแนวทางประกอบการตามหลักสัมมาอาชีวะ มีความสามารถด้านการบริการจัดการองค์กร กิจการ การดำเนินงานสามารถสร้างประโยชน์แก่สมาชิก ชุมชน สังคม เข้าร่วมประกวด “รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” ประจำปี 2566

โดยมีรางวัล 5 ประเภท ได้แก่

  • ประเภทออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชน
  • ประเภทการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  • ประเภทการเกษตร
  • ประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
  • ประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

รางวัลและสิทธิประโยชน์เมื่อผ่านการคัดเลือก

  • เงินรางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
  • โล่เกียรติยศ
  • โอกาสพัฒนากิจการกับภาคีมูลนิธิฯ และอื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2566


ขอบคุณที่มา : มูลนิธิสัมมาชีพ

Share