โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำทักษะวัฒนธรรม รุ่นที่ 2 จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

“โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำทักษะวัฒนธรรม รุ่นที่ 2”

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(ศมส.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำทักษะวัฒนธรรม รุ่นที่ 2” หากคุณเป็นคนที่เคารพความหลากหลาย มีความมุ่งมั่นทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนวาระทางสังคมได้ในระยะยาว และมีความเท่าทันสถานการณ์ทางสังคม เราอยากชวนมาสมัครเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพผู้นำทักษะวัฒนธรรม รุ่นที่ 2”

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (workshop) ระยะเวลา 5 เดือน แบ่งออกเป็น 5 Module โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้

 • Module ที่ 1 “วัฒนธรรม” อบรม วันที่ 27 – 31 มกราคม 2567
 • Module ที่ 2 “อำนาจ” อบรม วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2567
 • Module ที่ 3 “อคติ” อบรม วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2567
 • Module ที่ 4 “ทักษะ” ที่จำเป็นต่อการทำงานทางวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง อบรม วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2567
 • Module ที่ 5 “ปฏิบัติการ” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง อบรม วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2567

คุณสมบัติ

 1. มีประสบการณ์ทำงานในประเด็นทางวัฒนธรรม 3 ปีขึ้นไป มีอายุ 30 – 45 ปี โดยจะพิจารณาจากความหลากหลายทั้งประสบการณ์ทำงาน ช่วงอายุ และวิชาชีพ
 2. เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์และหรือเป็นผู้ปฏิบัติที่มีบทบาทนำ มีพื้นที่ทำงานหรือมีส่วนร่วมในทำงานทางสังคม อันมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เคารพต่อความหลากหลาย และเท่าทันอคติทางวัฒนธรรม
 3. มีความมุ่งมั่นและหรือสามารถทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนวาระทางสังคมได้ในระยะยาว
 4. มีความรู้และเท่าทันสถานการณ์ทางสังคม มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายการทำงาน

กระบวนการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เมื่อปิดรับสมัคร ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ เสนอต่อ คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำทักษะวัฒนธรรม
 2. คณะกรรมการอำนวยการฯ ตรวจสอบและพิจารณาเลือกสรรผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ ตามบัญชีรายชื่อ
 3. ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 19 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร www.sac.or.th ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
 4. ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ วันที่ 27 มกราคม 2567

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร
 2. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ word) แล้วกรอกใบสมัครส่งมายังอีเมล nichapa.i@sac.or.th
 3. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร  (ไฟล์ PDF) แล้วกรอกใบสมัคร และส่งมาที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 (ศมส. จะพิจารณาใบสมัครที่ตีตราประทับภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566)

เปิดรับสมัครวันนี้ – 28 ธันวาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด)

ต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 100% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นิชาภา อินทะอุด โทร. 02-880-9429 ต่อ 3813 หรือ 099-119-2925


ขอบคุณที่มา : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC

Share