ร่วมดูแลสมาชิกองค์กรกับ “สบายดีบอตสำหรับองค์กร”ดูแลสุขภาพส่วนรวมอย่างมีส่วนร่วม

sabaidee bot

อย่าชะล่าใจ! …แม้จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง แต่ในเวลาที่มีวิกฤตโรคระบาด การจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ และบันทึกว่าเราไปไหนมาไหน เจอกับใครบ้าง ยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก

จากการที่สบายดีบอตเป็นเครื่องมือช่วยบันทึกสุขภาพของตนเองให้สบายดี เพื่อร่วมเฝ้าระวังแก้ปัญหาไม่ให้ลุกลาม ผ่านการบันทึกกิจกรรม / ติดต่อกับสังคม และเป็นเพื่อนคอยให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรคระบาด เพื่อชวนให้คนตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเองและช่วยทำให้เห็นสถานการณ์สุขภาพโดยรวมรอบๆ ตัวเราว่ากำลังสบายดีไหม…

ล่าสุด! สบายดีบอตพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ เพิ่ม “สบายดีบอตสำหรับองค์กร” เป็นฟีเจอร์สำหรับการบันทึกสุขภาพส่วนรวมอย่างมีส่วนร่วม เพียงแค่สังเกตอาการและบันทึกสุขภาพของตนเองก็ร่วมดูแลสุขภาพของส่วนรวมได้ เพื่อที่องค์กรจะสามารถดูแลและจัดการสุขภาพของสมาชิกในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

sabaidee botสำหรับองค์กรที่สนใจดูแลสุขภาพขององค์กรกับสบายดีบอต เพียงแจ้งรายละเอียดมาที่ https://opendream.io/sabaidee-corporate ก็สามารถเริ่มต้นใช้สบายดีบอตกับองค์กรได้ เมื่อสุขภาพส่วนบุคคล และสุขภาพส่วนรวมดี สุขภาพขององค์กรก็จะสบายดีไปด้วยกัน ข้อมูลเพิ่มเติม https://sabaidee.co/sabaidee-corporate/

เหนืออื่นใด …พวกเราทุกคนยังคงต้องร่วมกันทำสิ่งเหล่านี้ -ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ติดเชื้อ – ต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อไม่ว่าจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อแล้วหรือไม่ – ต้องไม่เป็นผู้สร้างข่าวและเผยแพร่ข่าวด้วยการแชร์ข้อมูลซึ่งไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นทางการ

#สบายดีบอตสำหรับองค์กร #เครื่องมือบันทึกสุขภาพองค์กร #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว

Share