บริษัท ไรซ์ อิมแพค จำกัด RISE IMPACT

ระยะการเติบโตของ SE ที่ RISE IMPACT สนับสนุนประเภท: องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือ องค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

RISE IMPACT คือกลุ่มคนที่มีความหลงใหลในนวัตกรรมเพื่อสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ และเต็มใจที่จะมีบทบาทอย่างแข็งขันในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมและการสร้างผลกระทบในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากพื้นฐานการทำงานกับหน่วยงานของรัฐ สมาชิกในทีมทุกคนมีประสบการณ์การทำงานในการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมและสตาร์ทอัพ ทั้งในระดับปัจเจกและระดับประเทศ เรามีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาธุรกิจเพื่อสังคม ออกแบบโครงการบ่มเพาะ และอำนวยความสะดวกในบริการที่หลากหลายเพื่อจุดประกายนวัตกรรมและนำแนวคิดใหม่ ๆ มาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเภทการสนับสนุน SE ของ RISE IMPACT

Share