คนรุ่นใหม่กลับบ้าน อาสาคืนถิ่นรุ่นที่ 6 โดย เพจอาสาคืนถิ่น – Return Homeland

คนรุ่นใหม่กลับบ้าน อาสาคืนถิ่นรุ่นที่ 6 เพจอาสาคืนถิ่น - Return Homeland

โครงการอาสาคืนถิ่น มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เปิดรับสมัคร “คนรุ่นใหม่กลับบ้าน” ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อม มุ่งมั่น ตั้งใจกลับไปสร้างฐานยังชีพ พัฒนาชุมชน/บ้านเกิด เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพ “อาสาคืนถิ่นรุ่น 6” จำนวน 20 คน ระยะเวลา 1 ปี


คุณสมบัติ:
 • อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีแนวคิด ความมุ่งมั่นเพื่อสร้างฐานยังชีพ และพัฒนาชุมชน/บ้านเกิด (เกษตร นวัตกรรมชุมชน ธุรกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ)
 • พร้อมเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ ทุกกระบวนการตลอดระยะเวลา 1 ปี

Support:
 • ทุนสนับสนุนการดำเนินงาน เดือนละ 3,000 บาท (8 เดือน)
 • ทุนปฏิบัติการชีวิต Life Project 10,000 บาท
 • พี่เลี้ยงโครงการ (Mentor)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • ทุนการเรียนรู้เฉพาะด้าน/กลุ่ม
 • ทุนสนับสนุนการสื่อสาร

Return Homeland Program:
 • เข้าใจตนเอง เข้าถึงชุมชน เชื่อมโยงสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
 • การออกแบบ การสร้างชุมชนย่างมีส่วนร่วม (Inclusive City)
 • การสื่อสารเพื่อสร้างวิถีชีวิตใหม่ (Media Information and Digital Literacy)
 • ปฏิบัติการชีวิต (Life Project)
 • ทักษะการจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ (Project Management Skills)
 • พื้นที่เพื่อ พื้นที่ชีวิตของคนรุ่นใหม่กลับบ้าน (Return Homeland Network)

สมัครได้ที่:

วิธีที่ 1 [Google form] คลิกที่นี่

วิธีที่ 2 [ดาวน์โหลดใบสมัครส่งไปรษณีย์] คลิกที่นี่

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม: Inbox เพจอาสาคืนถิ่น-Return Homeland


ขอบคุณที่มา: อาสาคืนถิ่น – Return Homeland

Share