กลยุทธ์ในการปรับตัวในวิกฤต COVID-19 ของบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทจดทะเบียนไทยมีกลยุทธ์อะไรในการปรับตัวในวิกฤต COVID-19 ให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อเนื่องไปได้? พบคำตอบได้เลยกับ วิตามินธุรกิจทั้ง 6 EP. จาก www.setsustainability.com ที่พวกเรา SE สามารถเรียนรู้และหยิบประเด็นที่สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของเราให้อยู่รอดในสถานการณ์เช่นนี้…. โดยวิตามินธุรกิจแบ่งแต่ละ EP. ตามประเภทของธุรกิจดังนี้
.
🔸 EP.1: กลุ่มธุรกิจอาหาร บริการ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม
https://youtu.be/LUeXlPrV8xE
🔸 EP.2: กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเงิน เทคโนโลยี และทรัพยากร
https://youtu.be/quNVyXbMWIo
🔸 EP.3: ธุรกิจบริการ
https://youtu.be/Lxd-EDpSUTQ
🔸 EP.4: ธุรกิจประกันภัย
https://youtu.be/iy4ReyNn9SE
🔸 EP.5: ธุรกิจอาหาร
https://youtu.be/ymaYpqJ59So
🔸 EP.6: ธุรกิจเทคโนโลยี
https://youtu.be/Cxk7oSHZW2I
.
ขอบคุณที่มา: ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
#SEThailand #ชุมชนนักธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย