รายงาน “กิจการเพื่อสังคม ในสหราชอาณาจักร – การพัฒนาสู่ภาคกิจการเพื่อสังคมที่เติบโต”

รายงาน SE in the UK

รายงานฉบับนี้จะทำให้คุณเห็นสภาพแวดล้อม และวิธีการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในสหราชอาณาจักร ที่เปรียบเสมือนเป็นประเทศต้นแบบแห่งหนึ่งที่มีกิจการเพื่อสังคม (SE) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ตัวอย่างเนื้อหา:

  • ความหลากหลายของกิจการเพื่อสังคมในสหราชอาณาจักร
  • การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม
  • การเงินสำหรับกิจการเพื่อสังคม
  • การวัดผลลัพธ์ทางสังคม
  • การสร้างความร่วมมือ
  • การสนับสนุนจากภาครัฐ

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่

 


เกี่ยวกับผู้แต่ง

รายงานฉบับนี้เขียนโดย Mark Richardson จาก Social Impact Consulting โดยอ้างอิงจากร่างเอกสารของ Nicola Bacon และ Dounglas Cochrane จาก Social Life และ Dimitra Tzigianni จาก Social Enterprise Associate อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Gobal Social Enterprise ของบริติช เคานซิล

 

ขอบคุณที่มา: British Council ประเทศไทย