หนังสือ SE 100: หลากหลายแนวคิดกิจการเพื่อสังคมทั่วโลก

เอสอี 100หนังสือ “SE 100” เล่มนี้จัดทำโดยสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ร่วมกับภาคเครือข่าย เมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อรวบรวมตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมที่มีอยู่ทั่วโลก ทั้งระยะเริ่มต้น ระยะระดมทุน ระยะขยายกิจการ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้จากแนวความคิดแก้ปัญหาสังคม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจกับทุกคนที่สนใจจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งผู้ที่เริ่มกิจการแล้วหรือกำลังจะเริ่มได้แนวคิดการทำธุรกิจที่มั่นคงทางการเงินไปพร้อมๆกับการสร้างคุณค่าให้สังคมในหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทใด เพราะเราเชื่อว่ากิจการที่ดี ย่อมสร้างความยั่งยืนได้ทั้งธุรกิจเองและสังคมไปได้พร้อมๆกัน

อ่านหนังสือออนไลน์ได้ที่นี่