ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  ที่ได้มีกิจการยื่นคำขอจดทะเบียน และนายทะเบียนให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเรียบร้อย มีรายนามดังนี้

ประเภท วิสาหกิจ เพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไรให้แก่ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น

         ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 1. บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 2. บริษัท สังคมดี จำกัด
 3. บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด
 4. บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 5. บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 6. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 7. บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 8. บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด
 9. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (แห่งประเทศไทย) จำกัด
 10. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 11. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 12. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 13. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 14. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 15. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 16. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 17. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 18. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 19. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยภูมิ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 20. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 21. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 22. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 23. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 24. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 25. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 26. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 27. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 28. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 29. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 30. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 31. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 32. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 33. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 34. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 35. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 36. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 37. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 38. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 39. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 40. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 41. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 42. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 43. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 44. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 45. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิจิตร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 46. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 47. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 48. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 49. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 50. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 51. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 52. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 53. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 54. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 55. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 56. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 57. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 58. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 59. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 60. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 61. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 62. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำพูน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 63. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 64. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 65. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 66. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 67. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 68. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 69. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 70. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 71. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 72. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 73. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 74. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 75. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุพรรณบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 76. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 77. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 78. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 79. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 80. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 81. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 82. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 83. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 84. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 85. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

 

         ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

86.  บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

87. บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

88. บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

89. บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

90. บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด

91. บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด

92. มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

93. บริษัท มานา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

94. บริษัท ปันฝัน 2013 จำกัด

95. บริษัท คิดการดี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

96. บริษัท เซ็นทรัลทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

97. บริษัท อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

98. บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

99. บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

100. บริษัท วิสาหกิจสุขภาพชุมชน จำกัด

101. บริษัท รักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

102. บริษัท มาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

103. บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

104. บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

105. บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

106. บริษัท ซันเสร่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

 

        ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

107. บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

108. บริษัท เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

109. บริษัท ปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

 

         ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

110. บริษัท สุขใจออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

111. บริษัท พลังงานนครพิงค์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด


ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

112. บริษัท จัดการลู่ปั่น จำกัด


ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

113. บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

114. บริษัท บั๊ดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

115. บริษัท สเตปส์ วิธ ธีรา จำกัด

116. บริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

117. บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

118. บริษัท คิดเปลี่ยนเรียนรู้ จำกัด

119. บริษัท อิน เดอะ ลีด จำกัด

120. บริษัท ดรีมลอปเม้นท์ จำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

121. บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด

122. บริษัท ขาดทุนคือกำไร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

123. บริษัท ยิ่งให้ยิ่งได้ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด


ประเภท วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไรให้แก่ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น

        ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

1. บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

2. บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

3. บริษัท คิดคิด จำกัด

4. บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

 

        ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

5. บริษัท ไรท์วิววิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

6. สหกรณ์กรีนเนท จำกัด

7. บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

8. บริษัท เคอาร์เอสซี จำกัด

9. บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

10. บริษัท กาแฟอาข่า อ่ามา จำกัด

 

         ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทชีวิตชีวา วิสาหกิจเพื่อสังคม

12. บริษัท เพชรน้ำหนึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

         ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

13. บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย จำกัด

14. บริษัท จิตต์อาทร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

 

         ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

15. บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

16. บริษัท โซกู๊ด วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

17. บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

18. บริษัท ป่า-หิน โบทานิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

 

       ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

19. บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

20. บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

21. บริษัท แก่งเพการีสอร์ท จำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

22. บริษัท อีโค่ อายส์ วิลเลจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด


ที่มา:  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)