INNOVATION CATALOG “SOCIAL” รวมนวัตกรรมเพื่อสังคม โดย NIA

Social Innovation CatalogNIA เปิดตัว INNOVATION CATALOG คัดสรรนวัตกรรมพร้อมใช้มาเสิร์ฟถึงมือคุณ

INNOVATION CATALOG ได้รวมรวบนวัตกรรมคนไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก NIA และต่อยอดเข้าสู่ตลาดพร้อมใช้งานจริง

INNOVATION CATALOG “SOCIAL” ได้รวบรวมนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม และสามารถลดปัญหาความเลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ LOAN ME ระบบช่วยบริหารจัดการการกู้ยืม, PANNANA แอปพลิเคชันบรรยายภาพยนต์สำหรับคนตาบอด, และ PUNPARK ระบบบริหารระหว่างลานจอดรถผ่านระบบ IoT เป็นต้น

ดาวน์โหลด Catalog ได้ที่นี่