แบบสำรวจผลกระทบและแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ/SME จากภาวะการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

dbd-covid19

เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ Covid-19 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ได้รับผล กระทบ รบกวนตอบแบบสอบถามเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการทุกท่านค่ะ

กรอกข้อมูลได้ที่นี่