ทิศทาง CSR ปี 2564 โดยสถาบันไทยพัฒน์

 

ThaiPat

สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2564: Building Resilient Enterprise” และการเสวนาเรื่อง Post-COVID Strategies: From ‘Recovery’ to ‘Resilience’ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1

โดยทุกท่านสามารถเข้าไปดูบันทึกวิดีโอเนื้อหาภายในงานได้ทั้ง 7 ตอนดังนี้


ขอบคุณที่มา: สถาบันไทยพัฒน์