บันทึกเสียง Clubhouse: SE สาม-สี่ทุ่ม EP.2 ตอน “ทุกคนทำเพื่อสังคมได้ในแบบของตัวเอง”

ท่ามกลางสภาพปัญหามากมายทุกวันนี้ เราทุกคน​สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้❕มาฟังแนวคิดในการมองปัญหาและการแก้ไขปัญหา​ของผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะปลุกไฟในการทำธุรกิจที่แก้ไขปัญหา​สังคมไปได้พร้อม ๆ กัน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง​จากในบทบาทเดิมที่คุณทำอยู่

แขกรับเชิญ : คุณไอติม StartDee, คุณท็อป คิดคิด
ผู้ดำเนินรายการ : คุณนีล Jasberry, SE Thailand

🗓 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 21:00 – 22:30 น.