หนังสือ Business Model Canvas for Social Enterprise Design

Business Model Canvas for SE
ข่าวดี! หนังสือ Business Model Canvas for Social Enterprise Design ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้ว และคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทันที❗
📥 ดาวน์โหลดได้เลยที่ https://bit.ly/SECanvas

ขอบคุณที่มา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ – วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์