สัมมนาออนไลน์ฟรีจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หัวข้อ “ถอดบทเรียนบัญชี แก้ปัญหาการเงินรับมือ COVID-19”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “ถอดบทเรียนบัญชีแก้ปัญหาการเงินรับมือ COVID-19” จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
⏰ 09.00 – 16.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เหมือนรายการทีวี จากกูรูรอบรู้ด้านการเงินและบัญชี ชั้นนำระดับประเทศ ผศ.ดร.วชิระ บุญยะเนตร และคุณพรชัย เพียงพรเพ็ญ

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/QTzsEgXipPjtZggp6

ติดต่อสอบถาม : คุณสมจิตต์ /คุณพิชญา ที่เบอร์โทร. 0-22024578-79

diprom