วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ขึ้นทะเบียนกับสวส. สามารถไป List ประชาสัมพันธ์องค์กรและสินค้าได้แล้วที่ thaitrade.com โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

SE with DITP

ข่าวดีสำหรับ SE ที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำหน้า landing page สำหรับผู้ประกอบการ SE ที่เข้าเป็นสมาชิก Thaitrade.com รวมถึงให้บริการ online business matching ฟรี!

SE ที่ผ่านคุณสมบัติ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. สมัครสมาชิกที่ www.thaitrade.com ที่เมนู ‘Register’ (มุมบนขวา)ลงทะเบียน
 2. กดยืนยันตัวตน ตามอีเมลที่ระบบส่งให้อีเมล
 3. ส่งข้อมูลไปยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่อีเมล thaitrade@ditp.go.th
  โดยข้อมูลประกอบไปด้วย:
  – ชื่อบริษัท ประเภทการดำเนินธุรกิจ ประเภทสินค้า เลขนิติบุคคล 13 หลัก (ในไฟล์ word / excel)
  – อีเมล ชื่อ นามสกุล ที่ใช้สมัครสมาชิก Thaitrade.com
  – สำเนาเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
  – ไฟล์โลโก้องค์กร
  – ประเทศที่ต้องการส่งออกสินค้า (ถ้ามี)

SE ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 1169 กด 5 หรือ 02 507 7825

Share