กิจกรรม “Reclaim & Connect เปลี่ยนพื้นที่ร้าง ให้เป็นพื้นที่สร้าง…” โดย Healthy Space Alliance

“Reclaim & Connect เปลี่ยนพื้นที่ร้าง ให้เป็นพื้นที่สร้าง…”

“Reclaim & Connect เปลี่ยนพื้นที่ร้าง ให้เป็นพื้นที่สร้าง…” เปิดรับสมัครภาคีผู้มีประสบการณ์ริเริ่มพัฒนาพื้นที่ร้างในชุมชนและเมือง รวมทั้งการริเริ่มสร้างสรรค์โครงการนวัตกรรม 3 ด้าน ทั้งด้านการออกแบบ การบริหารจัดการธุรกิจ และการสื่อสารเพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะและวิถีชีวิตสุขภาวะในพื้นที่เมือง ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  1. ทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีสมาชิก 3-5 คน โดยกำหนดให้หนึ่งในสมาชิกของทีมต้องมีคุณสมบัติกำลังศึกษา หรือจบการศึกษาในคณะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์
  2. ทีมผู้สมัครจะต้องมีสมาชิกในทีมที่สามารถรับผิดชอบงานด้านการออกแบบ การจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ การออกแบบแผนงานพัฒนาชุมชน งานวางแผนบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสื่อสารในรูปแบบต่างๆ หรือมีความสนใจด้านใดด้านหนึ่งและพร้อมเรียนรู้
  3. มีอุปกรณ์และมีความพร้อมในการร่วมกิจกรรม Onground และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
  4. มีความสนใจในการบริหารโครงการพื้นที่สาธารณะ และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ประกาศทีมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 โดยทีมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop พัฒนาไอเดียการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะสีเขียว และรับทุนสนับสนุนสำหรับการทดลองพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 6 ตุลาคม 2566
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

โดยรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามและสอบถามได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก HSA, We Park และ City Cracker.


ขอบคุณที่มา : Healthy Space Alliance

Share