งาน RANGNAM ZERO WASTE JOURNEY จัดโดย สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK)

RANGNAM ZERO WASTE JOURNEY

งาน RANGNAM ZERO WASTE JOURNEY เราจะพาทุกคนร่วมออกเดินทางรอบย่านรางน้ำ สำรวจเส้นทางขยะ พูดคุยเรื่องขยะ เวิร์คชอปจัดการขยะ เล่มเกมคัดแยกขยะ สื่อสารเรื่องขยะผ่านศิลปะการแสดงแบบ Forum Theater และอีกมากมาย ที่จะทำให้เกิดระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน สามารถมาเข้าร่วมได้เลยแบบไม่ต้องลงทะเบียน งานนี้จัดขึ้นโดย สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK) กลุ่มคนรักษ์อนุสาวรีย์ฯ บริษัทบางกอก รู๊ฟทอปฟาร์มมิ่ง ร่วมกับร้านค้า ชุมชน และหน่วยงานในย่านรางน้ำและสามเสน ที่มาร่วมกันเป็นชุดบุกเบิกในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของคนเมืองสู่เมืองน่าอยู่: พัฒนาโมเดลหุ้นส่วนธุรกิจการจัดการขยะ ณ จุดกำเนิด ใน 2 พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ในถนนรางน้ำ เขตราชเทวี ชุมชนวัดโบสถ์ และวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต เป็นระยะเวลา 4 เดือน สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น.

ที่ลานอเนกประสงค์ สวนสันติภาพ สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


ขอบคุณที่มา : Think-Things : คิดก่อนทิ้ง

Share