โครงการรากแก้ว ประจำปี 2567 จัดโดย มูลนิธิรากแก้ว

โครงการรากแก้ว ชวน... ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ส่งโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือโครงการธุรกิจเพื่อสังคม

มูลนิธิรากแก้ว รับสมัครโครงการรากแก้ว ประจำปี 2567 เชิญชวนส่งโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นภายใต้ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเข้าร่วมแสดงผลงาน และนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2567 พร้อมชิงถ้วยเกียรติยศ และเงินสนับสนุนโครงการ 100,000 บาท และโอกาสสำคัญที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษา และผู้บริหารภาคธุรกิจ เอกชน
ขั้นตอนการสมัคร

 1. สามารถส่งวีดีโอแนะนำโครงการ ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยแนบมาพร้อม กับแบบฟอร์มโครงการ โดยมีหัวข้อดังนี้
  • รายละเอียดโครงการ (อธิบายที่มาและรายละเอียดของโครงการโดยรวม)
  • ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
  • วิธีการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร
 2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถกดสมัครเข้าร่วมโครงการรากแก้ว ประจำปี 2567 โดยแนบไฟล์แบบฟอร์มโครงการ ประจำปี 2567 
 3. ท่านจะได้รับ E-mail ยืนยันหลังจากที่มูลนิธิฯ ได้รับรายละเอียดครบถ้วน

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร และส่งโครงการ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2567

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดโครงการรากแก้ว


ขอบคุณที่มา : SDG Move TH

Share