ธรรมธุรกิจ รวมผลผลิตส่งคนกรุงฯ

Food Car

องค์การสหประชาชาติ (UN) เตรียมผลักดันเรื่องความมั่นคงทางอาหารแก่ผู้นำทั่วโลก โดยให้ทุกประเทศยึดกรอบการทำงาน 5 ด้าน คือ
1. ให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย
2. ปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคเพื่อความยั่งยืน
3. ส่งเสริมระบบการผลิตที่เพียงพอ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม
5. สร้างความยืดหยุดให้สามารถปรับตัวได้ทุกวิกฤตเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด

Food Car2

เครือข่ายธรรมธุรกิจ หนึ่งในผู้ผลิตอาหารปลอดภัยของบ้านเรา จึงเตรียมพร้อมยกระดับวงจรธุรกิจที่เป็นธรรม รวบรวมผลผลิต (ข้าว ผัก ไข่ ปลา ฯลฯ) ของเครือข่ายยักษ์กับโจน ทั่วทุกภาคของประเทศ มาเก็บรักษาไว้ที่ส่วนกลาง และเพิ่มจำนวนของรถพุ่มพวงราว 20-30 คัน เตรียมพร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคคนกรุงเทพฯ ทุกวัน

ในสถานการณ์โควิด-19 ยอดการสั่งซื้ออาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว บ่งบอกชัดเจนว่าคนหันมาใส่ใจสุขภาพ และอาหารปลอดภัยมากขึ้น แต่จากการสำรวจพบว่า ไทยมีวงจรการผลิตอาหารปลอดภัย ยั่งยืนเพียงร้อยละ 2 ที่เหลือปนเปื้อนสารเคมี จึงมองว่าไทยควรหันมาสร้างความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น เพราะจะทำให้ราคาอาหารปลอดภัยถูกลง

อ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่: เว็บไซต์ theactive.net

Share