โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย(UNDP) ได้เปิดรับข้อเสนอจากองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรับทุนสนับสนุน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอจากองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ United Nations Development Programme (UNDP) ประจำประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอจากองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และทำงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพที่นำไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

  • ข้อเสนอควรนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดผลตามที่คาดหวัง
  • องค์กรที่จะสมัครควรพิจารณาถึงการพัฒนาภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม
  • ข้อเสนอควรนำเสนอแนวทางนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม SDGs ในระดับท้องถิ่น โดยเน้นเป็นพิเศษถึงความเสมอภาคทางเพศ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มิได้จำกัดประเด็นการทำกิจกรรมเพียงเท่านี้

หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 23.59น.
ส่งข้อเสนอมาที่: LowValueGrants.th@undp.org

สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดติดต่อทางอีเมลที่ระบุด้านบน
คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


ขอบคุณที่มา : UNDP Thailand

Share