เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Public and Private Chief Innovation Leadership (PPCIL) #2

PPCIL_2020_Final_V2-04

มาแล้วหลักสูตรดีๆ สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “CHANGE MAKER” รับภาวะวิกฤต ภายใต้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน : Public and Private Chief Innovation Leadership (PPCIL) # 2

• หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น Chief Innovation Leadership
• หลักสูตรที่จะสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน Policy Network
• หลักสูตรที่จะผลักดันนวัตกรรมเชิงนโยบาย Innovation Policy เกิดขึ้นได้จริง
• หลักสูตรที่เป็นพื้นที่รังสรรค์ความคิด (Co Creation) ในเชิงนวัตกรรม และพื้นที่ของสร้างโอกาสในการนำร่องนวัตกรรม (Sandbox) รับมือกับภาวะวิกกฤต
• หลักสูตรที่รวมเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
  • ผู้บริหารระดับระดับกลางและกลุ่มคนรุ่นใหม่จากภาครัฐและเอกชน
  • ผู้เข้าร่วมต้องมีเอกสารนำเสนอไอเดียการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงนโยบาย

** รับสมัครผู้เข้าอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 ก.ค. 2563

(!) ด่วนจำนวนจำกัด ไม่เกิน 70 ท่านเท่านั้น **

หลักสูตรจะเปิดอบรมตั้งแต่ วันที่ 23 ก.ค.- 8 ต.ค. 2563

(หมายเหตุ: อาจปรับเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการอบรม ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โควิด-19)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ https://ppcil.nia.or.th/

ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการอบรม 55,000 บาท (เพื่อตอบสนองต่อมาตรการภาครัฐที่ต้องการช่วยเหลือเยียวยาทุกภาคส่วน ในการลดภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่ไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ)

Share