กิจกรรมอบรมในหัวข้อ นำเสนออย่างไรให้โดนใจนักลงทุน (Pitching Stage) โดย สวส.

นำเสนออย่างไรให้โดนใจนักลงทุน (Pitching Stage)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ นำเสนออย่างไรให้โดนใจนักลงทุน (Pitching Stage) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับการสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคมและผู้ประกอบการ

พบกับวิทยากรโดย คุณภัทรารัตน์ ตั้งนิสัยตรง ผู้ก่อตั้ง Roots Incubation Program และอาจารย์ประจำคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10:00 – 12.15 น.
อบรมผ่านแอปพลิเคชัน : Zoom Meeting

เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม


ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

Share