การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน PeerPower Community Meet Up 2024 จัดโดย เพียร์ พาวเวอร์

PeerPower Community Meet Up 2024

PeerPower (เพียร์ พาวเวอร์) คือ แพลตฟอร์มผู้ให้บริการคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) มีหน้าที่ประเมินธุรกิจที่ต้องการระดมทุน และดูแลนักลงทุนในแพลตฟอร์ม เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างทั้งสองฝ่าย ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 พบกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน PeerPower Community Meet Up 2024 ที่จะพูดถึงการพัฒนาชุมชนว่าเป็นการแก้ปัญหาสังคมที่ยั่งยืนที่สุด แต่ก็ท้าทายในแง่ความสำเร็จเชิงธุรกิจ Community Meet Up เชิญแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักธุรกิจ-นักลงทุนที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อพิสูจน์ว่าโมเดลธุรกิจนี้เป็นของแท้ไม่ใช่แค่เทรนด์การตลาด

แขกรับเชิญพิเศษประกอบด้วย

  • Local Alike วิสาหกิจเพื่อสังคมที่พัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยว
  • HiveGround (HG Robotics) พัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีโดรนสำรวจและซอฟต์แวร์อัจฉริยะ และ
  • ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ลงทุนในธุรกิจเปลี่ยนแปลงสังคม

กิจกรรมจัดวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 11:00-13:00 น.

สถานที่ Co-Thinking Space โซน Open House ชั้น 6 Central Embassy (BTS เพลินจิต)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลงทะเบียนฟรีจนกว่าที่นั่งจะเต็ม


ขอบคุณที่มา : Local Alike 

Share