สวส. ผนึกกำลัง มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ SE CONNECT 2022

SE Connect 2022
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย จัดโครงการรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE Connect 2022) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รู้จักวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น พร้อมรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 20 องค์กรมาร่วมเชื่อมต่อธุรกิจ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน”

SE Connect 2022 เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่แสดงพลังขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมและความพร้อมผลักดันเครือข่ายด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ และด้านการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ธุรกิจในปัจจุบัน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม พัฒนาระบบนิเวศด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมกับผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม


SE Connect Award

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นประธานเปิดงาน “SE Connect 2022: เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน” พร้อมมอบรับรางวัล SE Connect Award 2022 จำนวน 4 รางวัล แก่ผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. สาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านการจดทะเบียน มอบแก่ น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา อุปนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)
  2. สาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านการค้าระหว่างประเทศ มอบแก่ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  3. สาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านวิชาการ มอบแก่ รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. สาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสังคม มอบแก่ คุณคำรณ มะนาวหวาน กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

SE Connect Award

งาน SE Connect 2022 จัดต่อเนื่อง 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

SE Connect 2022 Agenda

SE Connect 2022 Agenda


ขอบคุณที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Share