กิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2"

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และเครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม SMEs และ Startup เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังเเนะนำกลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ของ NIA เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายผลของธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • ผู้จดทะเบียนนิติบุคคล
  • ผู้ประกอบการ
  • อาจารย์
  • และผู้ที่สนใจ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิในการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  1. รูปแบบการดำเนินงานการพัฒนาเเละสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม ของ NIA
  2. “What is Innovation?”
  3. กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
  4. แนะนำวิธีการสมัครเเละการเตรียมข้อมูลสำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการ
  5. ตัวอย่างโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจาก NIA

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.
สถานที่ : On-site ณ ห้อง Conference Room 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันนี้ – 17 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ผ่านทางอีเมลที่ท่านสมัคร รับสมัครจำนวนจำกัด โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 083-6266591 (คุณศกลรัตน์), 083-5752296 (คุณทิพาพร), 089-8582965 (คุณจุติญาณี)


ขอบคุณที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share