โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ กิจกรรมการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Online Export Clinic) โดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้แนวใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัดเสวนา โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดส่งออกใหม่ (ตลาดแอฟริกา)เพื่อให้คำปรึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการในการทำตลาดส่งออก

ซึ่งกิจกรรมในรอบนี้ สถาบัน NEA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจบุกตลาดแอฟริกา เข้าร่วมโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ กิจกรรมการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Online Export Clinic) โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งกำหนดเวลาในการให้คำปรึกษารายละ 20 นาที จัดกิจกรรมผ่านระบบ Video Conference

กิจกรรมวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เริ่ม 09.30 – 16.30 น.

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 กรกฎาคม 2566
คลิกที่นี่สมัคร

รับเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิปิดรับสมัครทันที่หากที่นั่งเต็ม
(ท่านที่ผ่านการคัดเลิอกจะได้รับอีเมลยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม)


ขอบคุณที่มา : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

Share