นอนนอนได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาธุรกิจแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเครือข่าย ASEAN CSR และ SWITCH-Asia สหภาพยุโรป

นอนนอนได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาธุรกิจแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเครือข่าย ASEAN CSR และ SWITCH-Asia สหภาพยุโรป

โครงการขับเคลื่อนธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในอาเซียน (Mobilising Business Action for Circular Economy in the ASEAN Countries) โดยส่วนสนับสนุนนโยบายการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Policy Support Component on Sustainable Consumption and Production) ของ SWITCH-Asia หนึ่งในโครงการของสหภาพยุโรป และเครือข่าย ASEAN CSR

โครงการนี้ได้มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนและสนับสนุนธุรกิจแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ผลักดันธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนธุรกิจในอาเซียนให้ปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการระดมความคิด การร่วมสร้างสรรค์ และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน อีกทั้งมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนกรอบนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของอาเซียน 2021

บริษัท เซอร์คิวลาริตี จำกัด หรือ นอนนอน เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับเลือกให้เป็นกรณีศึกษาธุรกิจแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เห็นได้ชัดว่าธุรกิจเพื่อสังคมนอนนอน เป็นธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืน โดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เปิดให้ทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่นอน หรือลูกค้ารายบุคคล ให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก เพื่อนำที่นอนเก่ามาแลกที่นอนใหม่ จากนั้นนอนนอนจึงนำที่นอนเก่าไปรีไซเคิล เพื่อลดขยะขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก ไปจนถึงผู้บริโภคก็ได้ประหยัดการซื้อหรือลงทุนที่นอนใหม่อีกด้วย


ขอบคุณที่มา : nornnorn 

Share