เชิญร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯและเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท

NoPlasticContestbyNIA

เพราะพลาสติก ไม่ใช่ผู้ร้าย แต่สิ่งสำคัญคือ การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้งานที่คุ้มค่า ดังนั้นการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม จะสามารถช่วยโลกของเราได้อย่างยั่งยืน
.
ขอเชิญส่งผลงานการประกวด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านบริหารจัดการพลาสติกสู่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา สตาร์ทอัพ SME SE วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานอิสระ รวมถึงชาวต่างชาติ ไม่จำกัดประเภท จำนวนไม่เกิน 4 คน โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

การประกวดนี้ เกิดจากความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน ได้แก่

  • บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
  • องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย)
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับไอเดียการสร้างสรรค์ การต่อยอดการสร้างสิ่งใหม่ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้วัสดุและวิธีการที่เหมาะสมโดยผลงานจะต้องส่งกระทบเชิงบวกเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถประดิษฐ์ และนำไปใช้ได้จริง โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างเกี่ยวกับการบริหารจัดการไม่ให้พลาสติกหลุดรอดไปสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย
.
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย จะได้รับการบ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การพัฒนาทักษะการสร้างธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งโอกาสได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป
.
และสิ่งสำคัญยิ่ง นับเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะผู้จัดงานประกวดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขัน เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทย


รางวัล

🥇ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

🔸ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลละ 20,000 บาท
🔸ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย รับใบประกาศเกียรติคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนสมัครผ่านเว็บไซด์ www.noplasticinnatureinnovation.com

Share