โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปี 2565 โดย NIA

โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปี 2565 NIA

NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เปิดรับสมัคร “โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปี 2565”


คุณสมบัติผู้สมัคร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ นิติบุคคล ที่สนใจนำผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด


มูลค่าทุนสนับสนุน

ทุนสนับสนุน 300,000 บาท พร้อมโอกาสพัฒนาธุรกิจโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลตลอดทั้งโครงการ


เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 087-232-7465


ขอบคุณที่มา: NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share