โครงการ AgTech AI Incubation 2023 โดยสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy)

โครงการ AgTech AI Incubation 2023

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) เชิญชวนนักศึกษาระดับ ปวส. ป.ตรี โท เอก ศิษย์เก่า นักวิจัย บุคคลทั่วไปที่สนใจ และมีความตั้งใจอยากทำธุรกิจ รวมทีมกันมา 3-5 คน โดยสมาชิกทีมต้องมีอย่างน้อย 1 คนที่มีความถนัดด้านการเขียนโปรแกรม มาร่วมคัดเลือกเป็นทีมที่มีศักยภาพเข้าสู่กิจกรรมบ่มเพาะ AgTech AI Incubation 2023 แบบเข้มข้น เป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งเราจะช่วยสำหรับเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาภาคการเกษตร

สำหรับกระบวนการบ่มเพาะมีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ

 • การสร้างแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการแบบสตาร์ทอัพ
 • เสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
 • ความเข้าใจถึงปัญหาและแนวทางต่อยอดสู่โอกาสในธุรกิจการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • การให้คำแนะนำ (Mentoring) และการโค้ชชิ่ง (Coaching) จากเครือข่ายที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแนวคิดนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและสามารถอธิบายแนวทางแก้ปัญหานั้นได้จริง ตลอดจนมีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมจนออกสู่ตลาด

สำหรับแนวคิดนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ประกอบด้วยหัวข้อเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

 1. Soil and crop monitoring system
 2. Insect and plant disease detection
 3. Aerial survey and imaging
 4. Agriculture robotics/automation (weeding spraying harvesting etc.)
 5. Crop sorting and grading
 6. Livestock/Aquaculture control and management
 7. Miscellaneous

ส่งรายละเอียดผู้สมัคร และ Pitch Desk เพื่อเข้าร่วมโครงการได้

ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2566
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : Hackathon Thailand

Share