โครงการ New Gen Academy 2023 จัดโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

โครงการ New Gen Academy 2023

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กำลังตามหาสถาปนิกที่มีพื้นฐานการศึกษาหรือการทำงานในสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมและสาขาผังเมืองมาร่วมทำงานกับสถาบันฯ ในการออกแบบและวางแผนชุมชนที่สัมพันธ์กับประเด็นใหญ่ระดับชาติในปี พ.ศ. 2566 – 2567 นี้ โดยการทำงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ New Gen Academy 2023 หรือ โครงการหน่วยบ่มเพาะการปฎิบัติการด้านงานออกแบบและพัฒนาชุมชนในพื้นที่เมืองและชนบท ที่จะเปิดพื้นที่ 5 ภูมิภาคและพื้นที่ชุมชนให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ามาทำงานจริงและร่วมวางแผนและออกแบบที่จะนำไปใช้จริงได้ เปิดรับ 10 อัตรา Full time ในการมาทำงานในองค์กรที่สนับสนุนเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยและออกแบบร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมให้เดินไปข้างหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้โจทย์ในการลงไปทำงานจริงในพื้นที่ร่วมกับชุมชนที่เลือก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันฯ จากภูมิภาคนั้น ๆ และมีกลุ่มพี่เลี้ยงที่เชี่ยวชาญในการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมคอยให้คำปรึกษา ทั้งหมด 5 กลุ่มในพื้นที่ 5 ภูมิภาค นอกเหนือจากนั้น ตลอดการทำงานจะมีกิจกรรมเติมเต็มความรู้เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Collective Learning) ระหว่างพื้นที่ และจะมีการจัดเวิร์คชอประดับเมืองร่วมกับท้องถิ่นที่จะเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับคนทุกกลุ่มและทุกระดับ

โครงการนี้ เปิดพื้นที่แก่ผู้ที่เรียนจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วที่สนใจใช้งานออกแบบและกลไกสังคมมาเป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในสเกลระดับชาติและต้องการคนที่สนใจพัฒนาตนเองให้ไปเรียนรู้หลากหลายทักษะ เช่น การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม การออกแบบพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อการและการเรียนรู้ การสื่อสาร ตลอดจนการจัดการข้อมูลและความรู้

ขั้นตอนการสมัคร

  • กรอกใบสมัคร
  • ส่ง VDO (แนะนำตัวเอง,เล่าความสนใของตนเองต่อพื้นที่ที่เลือก,ทักษะการเรียนรู้ที่จะนำมาใช้ในงานชุมชน)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

ตั้งแต่วันนี้-5 พ.ย 2566(ขยายเวลาแล้ว)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่ง VDO&ใบสมัคร มาที่ Newgen.academy2023@gmail.com


ขอบคุณที่มา : Urban Futures & Policy

Share