เปิดรับสมัครแล้ว! การประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563”

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2563

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2020

เปิดรับสมัครแล้ว!
การประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

รางวัลฯ ปีนี้แบ่งการประกวดเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร
5. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

ขอเชิญส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ที่ www.award.nia.or.th


สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 080-070-2999 (พัชรีนาถ)

Share