ขอบคุณที่ร่วมเป็นสมาชิก SE THAILAND

SE Thailand

ขอบคุณที่ร่วมเป็นสมาชิก SE THAILAND

SE Thailand ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

เจ้าหน้าที่สมาคมจะทำการติดต่อท่านไปอีกครั้งเพื่อแจ้งผลการสมัคร
การสมัครสมาชิกอาจใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ในการอนุมัติรวมถึงกระบวนการตรวจสอบสำหรับธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ

 

หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ member@sethailand.org

 

 

กลับหน้าแรก