ขอบคุณสำหรับการอัพเดทข้อมูลเพื่อการต่ออายุการเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (สมาชิกประเภทสามัญ)

SE Thailand

ขอบคุณสำหรับการอัพเดทข้อมูลเพื่อการต่ออายุการเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

SE Thailand ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถชำระค่าสมาชิกประเภทสามัญ จำนวน 5,000 บาท

 

โดยโอนเงินมาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 227-212604-0
ชื่อบัญชี “สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม”สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
และแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่ member@sethailand.org
หรือตอบกลับอีเมลที่ท่านได้รับหลังจากนี้

 

อีกขั้นตอนเดียว…
ท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมต่อไปอีก 1 ปี!

 

 

กลับหน้าแรก