รายชื่อผู้สมัครสมาชิกประเภทสามัญ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ตามขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จะต้องมีการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครสมาชิกรายใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในปัจจุบันได้แสดงความเห็นต่อการรับสมาชิกรายใหม่ โดยความเห็นดังกล่าวจะเป็นช้อมูลประกอบการพิจารณารับรองสมาชิกของคณะกรรมการคัดกรอง ทั้งนี้ การแสดงความเห็นจะต้องดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครให้กับสมาคมฯ โดยสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมวันสุดท้ายที่สามารถรับความเห็นจากสมาชิกตามตารางด้านล่าง

สำหรับสมาชิกที่ต้องการส่งความเห็น กรุณากดที่นี่

ชื่อองค์กร/ชื่อบุคคลประเภทสมาชิกวันที่สมัครวันที่หมดเขตร้องขอ
บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดสามัญ9 ต.ค. 62 25 ต.ค 62
ร้านปันกัน
(มูลนิธิยุวพัฒน์)
สามัญ 13 ต.ค. 62 29 ต.ค 62
บริษัท ชีวามิตร จำกัด สามัญ 13 ต.ค. 62 29 ต.ค 62
บริษัท เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สามัญ 13 ต.ค. 62 29 ต.ค 62

Share