รายชื่อผู้สมัครสมาชิกฯประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ตามขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จะต้องมีการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครสมาชิกรายใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในปัจจุบันได้แสดงความเห็นต่อการรับสมาชิกรายใหม่ โดยความเห็นดังกล่าวจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับรองสมาชิกของคณะกรรมการคัดกรอง ทั้งนี้ การแสดงความเห็นจะต้องดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครให้กับสมาคมฯ โดยสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมวันสุดท้ายที่สามารถรับความเห็นจากสมาชิกตามตารางด้านล่าง

สำหรับสมาชิกที่ต้องการส่งความเห็น กรุณากดที่นี่

ชื่อองค์กร/ชื่อบุคคลประเภทสมาชิกวันที่สมัครวันที่หมดเขตร้องขอ
ชัชชญา ธนพลชาญกิจสมทบ6 พ.ย. 62 21 พ.ย. 62
ListenFieldสามัญ 8 พ.ย. 62 23 พ.ย. 62
จิตศิริน ก้อนคง สมทบ 14 พ.ย. 62 29 พ.ย. 62
Cheewid สามัญ 22 พ.ย. 62 7 ธ.ค. 62
สิรินทร อินทร์สวาทสมทบ 27 พ.ย. 62 12 ธ.ค. 62
ยอดชาย อภิสิทธิ์​ไพศาล สมทบ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
เจ จันทร์ศุภฤกษ์ สมทบ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
อธิวรรธน์ วงศ์ไวศยวรรณ สมทบ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
นิวัต มหาบุณย์ สมทบ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
ธนสร กิรัมย์​ สมทบ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
พิมพ์พรรณ บุญมาศิริ สมทบ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
Relationflip สามัญ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
ภูมิใจ โลหะพรหม สมทบ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
Phonthat Chittaya สมทบ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
ณิชาภา ลี้เลิศกิจ สมทบ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
พูนทิพย์ พิบูลกรลภัส สมทบ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
สุวัสสา รัตนประยุกต์ สมทบ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
นัทนนท์ ป่าธนู สมทบ 29 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
Share