โครงการ Mekong Innovations in Sustainable Tourism (MIST)

MIST 2021

MIST program aims to expedite tourism industry growth, create an ecosystem that inspires innovation, and promote sustainability in tourism.

หากคุณมีนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างผลกระทบในเชิงบวกเกี่ยวกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่เชื่อมโยงกับ Sustainable Development Goals (SDGs) เราขอเชิญชวนคุณสมัครเข้าร่วมโครงการ Mekong Innovations in Sustainable Tourism (MIST) เพื่อลุ้นโอกาสในการรับการสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Share