Mega Show Bangkok 2023 จัดโดย Comasia Limited

Mega Show Bangkok 2023

Mega Show Bangkok 2023 กับงานเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ เคล็ดลับสำหรับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและจัดเต็มกับ 8 หัวข้อจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะมาแชร์ประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ

วัน 19 กรกฎาคม 2566 มีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

  • อุทยานวิทยาศาสตร์สู่การเป็นอุทยานอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง พบกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
  • การส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า SME ส่งออกไปทั่วโลกด้วยการสนับสนุนของภาครัฐ พบกับ คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม ตำแหน่ง: นายกสมาคมการค้าดิจิทัลประเทศไทย
  • SMEs ใช้ TikTok อย่างไรให้ยอดทะลุเป้า 100,000,000 บาทต่อเดือน! พบกับ คุณวุฒิพงษ์ ลิขิตชีวัน ตำแหน่ง: CEO of VEGA Creator Company Limited
  • เจาะลึกความต้องการของผู้บริโภคและแนวโน้มการบริโภคในประเทศไทย

วัน 20 กรกฎาคม 2566 มีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

  • นวัตกรรมการนำเข้า-ส่งออกสินค้าแบบอีคอมเมิร์ซแบบไร้พรมแดนในยุคดิจิทัล พบกับ คุณธเธียร อนุจรพันธ์ ตำแหน่ง: Head of Business Development, Thailand, Amazon Global Selling
  • หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการค้า อีคอมเมิร์ซจีน-อาเซียน พบกับ คุณชมพูนุท โพธิ์ชาว ตำแหน่ง: Business Consultant & Alibaba Specialist บริษัท เอเจอีคอมเมิร์ซ จำกัด

วัน 21 กรกฎาคม 2566 มีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

  • Do or Die? เปลี่ยนก่อนถูกบังคับ!! รู้คิด รู้ทำ รู้ทัน สร้างธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืน พบกับ ดร. ธนทรรศ สนธีระ จากแบรนด์ Snow Girl : บริษัท Siam Natural Product, คุณธันยวัฒน์ ทั่งตระกูล จากแบรนด์ THAIS Ecoleathers และ คุณอมรเทพ คัชชานนท์ Design Director, Founder AMO ARTE
  • SMEs ก้าวไกล : มิติใหม่ในการสนับสนุน SMEs พบกับ คุณธนเดช ตระกูลยิ่งยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์, คุณธนรุจ เตชะสีไพทูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเสื้อผ้าบุรุษ, คุณณิชชา มหาอิฑฒ์สกุล ผู้บริหาร หจก.สกลทรัพย์เพิ่มพูน, ดร ลิษา สวาทยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณมน มาร์เกตติ้ง และคุณสุนทรี เจตนานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนารับไปเลย Gift Voucher จาก Central (สำหรับหัวข้อวันที่ 19-20 ก.ค. 2566) และ Gifts Voucher จาก Starbucks (สำหรับหัวข้อวันที่ 21 ก.ค. 2566)

วันที่ : 19 ก.ค. 66 – 21 ก.ค. 66
สถานที่ : ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา


ขอบคุณที่มา : Wazzadu.com

Share